Seuraa johtajaa

Osallistujista valitaan yksi johtaja, joka on jonon ensimmäisenä. Johtaja lähtee kävelemään ja jonossa muut leikkijät seuraavat. Leikkijät matkivat johtajaa kaikessa, taputi hän sitten käsiään, pomppi, juoksi tms. Johtajaksi pääsevät kaikki leikkijät vuorollaan.