Vettä kengässä

Osallistujat jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään. Toinen ryhmä menee hieman kauemmaksi tai kääntyy selin toiseen ryhmään, jotta ei näkisi toista ryhmää. Toisen ryhmän jäsenet valitsevat itselleen parin toisesta ryhmästä. Kun toinen ryhmä on valinnut parit, tulee toisesta ryhmästä jokainen vuorollaan heidän luo ja kumartaa tai niiaa jollekin. Jos pari ole oikea, toinen ei kumarra takaisin vaan sanoo hänelle “Vettä kengässä!” Toisen tulee silloin hyppiä yhdellä jalalla pois. Kumarrettuaan oikealle parille hän saa jäädä pois leikistä, mutta ei saa paljastaa seuraaville tulijoille, kenen pari on. Jokainen yrittää, kunnes on löytänyt oman parinsa. Sen jälkeen vaihdetaan ryhmien tehtäviä ja leikki jatkuu.

Kymmenen tikkua laudalla

10 tikkua laudalla leikissä valitaan yksi etsijä – esimerkiksi äiti sopii usein tähän tehtävään hyvin. Muut leikkijät menevät piiloon. Aluksi tarvitaan lauta, joka asetetaan esimerkiksi kiven päälle. Laudan päälle asetetaan kymmenen isohkoa tikkua tai keppiä. Yksi leikkijöistä ponkaisee laudan jalallaan niin, että tikut lentelevät mahdollisimman pitkälle. Muut leikkijät juoksevat piiloon sillä aikaa kun etsijä kerää tikut takaisin laudalle. Kun kaikki tikut ovat paikallaan, hän huutaa “10 tikkua laudalla!”. Heti sen jälkeen hän saa alkaa etsiä muita leikkijöitä.

Kun etsijä löytää jonkun leikkijän, hänen tulee juosta laudan luo, asettaa jalka laudan päälle ja huutaa kuka on nähty, esim “Mikko nähty!”. Tällöin piilossa olijan tulee tulla pois piilosta odottamaan muiden löytymistä. Mikko voi paljastuessaan kuitenkin yrittää myös juosta ennen etsijää laudan luokse ja huutaa “Omat nimet kirjoissa!”, jolloin hän on loppukierroksen ajan turvassa ja voi jäädä odottamaan muiden löytymistä.

Toiset leikkijät voivat yrittää pelastaa löytyneet leikkijät juoksemalla laudan luo ennen etsijää ja polkaista laudan uudestaan niin että tikut lentävät ympäriinsä. Tällöin kaikkien tulee piiloutua uudestaan ja etsijän pitää kerätä taas tikut ja aloittaa etsinnät alusta.

Tervapata

Hiekkapohjaiselle leikkikentlle piirretään iso ympyrä ja ympyrän kehälle jokaiselle leikkijälle puoliympyrän muotoinen oma paikka. Ympyrän keskelle piirretään pieni ympyrä, jota kutsutaan tervapadaksi. Leikkijät asettuvat omiin puoliympyröihinsä ja yksi leikkijöistä ison ympyrän ulkopuolelle, jolloin hänestä tulee kiertäjä. Kiertäjä lähtee kiertämään ympyrää tikku kädessään pudottaen matkalla tikun jonkun taakse. Se, jonka taakse hän tikun pudottaa, ottaa tikun maasta ja lähtee juoksemaan vastakkaiseen suuntaan piirin ympäri. Leikkijät kilpailevat siitä, kumpi ehtii ensin tyhjäksi jääneelle paikalle. Ilman paikkaa jäänyt jatkaa kiertäjänä. Tervapataan piirin keskelle joutuu, jollei huomaa tikkua eikä ehdi lähteä paikastaan siihen mennessä, kun kiertäjä on kiertänyt kierroksen. Tervapadasta pääsee pois, kun seuraava joutuu sinne tai ennalta sovitun ajan jälkeen.

Purkkis

Purkkiksessa leikkijöistä yksi on etsijä. Leikkiin tarvitaan potkupallo, joka laitetaan keskelle nurmikkoa. Joku potkaisee pallon mahdollisimman kauas ja etsijä juokse pallon perään ja tuo pallon takaisin omalle paikalleen huutaen “Purkki kotona”. Tällä välin muut osallistujat ovat juosseet piiloon. Etsijä alkaa etsiä muita ja aina kun hän löytää yhden tulee hänen juosta pallon luo ja huutaa esimerkiksi “Sanna purkissa!” Toiset leikkijät voivat yrittää pelastaa kiinnijääneen niin, että he juoksevat pallon luokse etsijän huomaamatta ja potkaisevat pallon uudelleen. Tällöin kaikki kiinnijääneet pelastuvat ja etsijä joutuu alkamaan etsimisen alusta. Kun etsijä on löytänyt kaikki, ensimmäisenä löydetystä tulee seuraava etsijä. Purkkiksessa kannattaa pelin alussa sopia rajat jonka sisällä leikkijöiden tulee piiloutua.

Peili

Yksi leikkijöistä on “peili”, joka seisoo selin muihin. Toiset asettuvat peilin taaksen noin 20 metrin päähän ja lähtevät liikkumaan kohti peiliä. Peili kääntyy varoittamatta liikkujiin päin ja jos hän huomaa jonkun liikkuvan, tämä joutuu palaamaan takaisin lähtöviivalle. Se, joka ensimmäisenä ehtii koskettamaan peiliä ja huutamaan oman nimensä on seuraava peili.